Anasayfa
Forum
E-kart
Şiirler
Hikayeler
Güzel sözler
Aşk Testi

ÖSYM sınav sonuçları ÖSS ÖSYS KPSS KPDS YDS sınavı sonuçları

T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi yani ÖSYM resmi sitesinden üniversite sınavı öğrenci seçme sınavı ÖSS ve öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı ÖSYS, kamu personeli seçme sınavı KPSS, kamu personel dil sınavı KPDS, yabancı dil sınavı YDS, lisans yerleştirme sınavı LYS, dikey geçiş sınavı DGS, yüksek öğretime geçiş sınavı YGS, jandarma ve astsubay hazırlama okulları sınavı ve askeri lise giriş sınavı ALS gibi bir çok kategoride sınav sonuçları ve sınav duyuruları açıklanmaktadır. Bu adresten takip edebilirsiniz : ÖSYM sonuç açıklama sistemi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

Yükseköğretim Kurulu kararlarına veya ilgili mevzuat hükümlerine istinaden başta yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim görecek adayların puan sıralamasına göre tespiti veya yerleştirilmesi ile yükseköğretim kurumlarında atama veya yükselmelerde esas alınan sınavlar olmak üzere, ulusal ve uluslararası her türlü bilim, yetenek veya yabancı dil sınavları ile gerektiğinde yerleştirme işlemlerini yapmak.

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev almaya veya görevde yükselmeye yönelik sınavları ve gerektiğinde yerleştirme işlemlerini ilgili kurumun talebine bağlı olarak yapmak.

Özel hukuk tüzel kişilerinin talep ettikleri her türlü ölçme ve değerlendirme işlemlerini yapmak.

Sınav ölçme, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerine yönelik yıllık sınav takvimini belirlemek, kamuoyuna duyurmak ve bu Kanunda belirlenen ilkelere göre yerine getirmek.

Sınav hizmetlerinin yerine getirilmesinin tüm aşamalarında, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli güvenlik tedbirlerini almak.

Hizmetin gereklerine uygun ölçme, seçme, değerlendirme ve yerleştirme yöntemlerini belirlemek.

Sınav yapılacak merkezleri oluşturmak, sınav hizmetlerini yapacak kişileri belirlemek ve gerekli görevlendirmeleri yapmak.

Sınav, ölçme, değerlendirme, yerleştirme, araştırma ve diğer hizmet bedellerini belirlemek.

Gerekli hâllerde sınavları ertelemek, kısmen veya tamamen iptal etmek, adayların işlemlerini geçersiz saymak.

Faaliyet alanlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, bilimsel toplantılara katılmak, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak.

Sınav sonuçlarını analiz etmek ve sonuçları kamuoyuna duyurmak; sınav sonuçlarını ilgili kurum veya kuruluşlara basılı veya elektronik ortamda iletmek.

Görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari düzenlemeler yapmak ve kılavuzlar hazırlamak.

Faaliyetleri ile ilgili olarak şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak.

ÖSYM'nin halen yapmakta olduğu sınavlar aşağıdaki gibidir:

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)
Yükseköğretim Kurulu Seviye Tespit Sınavı (STS)
Jandarma Okullar Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı (JANA)
Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) (İlkbahar ve Sonbahar)
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) (Bahar ve Güz)
TSK Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavı (ALS)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) (İlkbahar ve Sonbahar)
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) (İlkbahar ve Sonbahar)
Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Sınavı (PMYO)
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS Ortaöğretim / Önlisans / Lisans )
Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS)
Üniversitelerdeki İdari Personel İçin Görevde Yükselme Sınavı (ÜGYS)
Engelli Memur Seçme Sınavı (EKPSS)